ASSESsORIA LINGÜÍSTICA

 

CORRECCIÓ ORTOTIPOGRÀFICA: aquest tipus de correcció lingüística inclou la correcció del text en els aspectes tipogràfics (errors de teclejat), ortogràfics, sintàctics i morfològics puntuals, excés de repeticions de paraules, unificació de criteris, puntuació, majúscules, cursives, abreviatures, tot adequant el text a les últimes normatives lingüístiques. Revisió de l’índex, glossari i bibliografia perquè estigui ben presentat i es correspongui amb el contingut escrit.

  • Per què és útil: una correcció ortotipogràfica és imprescindible per entregar un text amb cara i ulls, de manera que l’autor/a sigui pres/a com algú professional, que cuida i estima el que ha escrit, amb respecte per la llengua i pels seus lectors. Definitivament, entregar un text amb errors ortogràfics i de teclejat a una editorial o als lectors fa mal efecte. Reduir al màxim el número d’errors d’un text és l’objectiu de tot corrector.

CORRECCIÓ D’ESTIL: inclou la correcció ortotipogràfica profunda, de sintaxi, de gramàtica, expressiva (concordances, temps verbals, ambigüitats, expressions, riquesa lèxica, repeticions de paraules i molts altres aspectes), millora de la fluïdesa del text i adequació del text al públic al qual es vol arribar. Correcció de l’índex, el glossari i la bibliografia. Suggeriments d’ordenació de la informació per a una millor comprensió del text.

  • Per què és útil: en una correcció d’estil realitzo una correcció profunda del text, molt més completa que la correcció ortotipogràfica, perquè inclou aspectes estilístics. No es tracta de canviar l’estil de la teva manera d’escriure, sinó de fer que el teu text tingui una coherència lingüística adequada al públic al qual vols arribar. Perquè no és el mateix escriure per a un públic infantil que adult, ni per a un públic expert que per a un que no coneix la matèria. No és el mateix escriure un text en què es volen exposar fets de manera neutra que un text en què es volen incloure arguments persuasius o emotius. No és el mateix un text per a distreure que un text acadèmic.

EDITING, correcció completa, correcció de taula: aquest tipus de correcció consisteix en la revisió del text (correcció ortogràfica i tipogràfica i correcció d’estil), i en l’entrega d’un informe en què es fa una anàlisi de la trama, de les escenes, dels personatges, dels diàlegs, del ritme narratiu, dels ressorts dramàtics, de la versemblança del text i suggeriments de com corregir els errors. La resolució dels problemes sobre el text la pots realitzar tu, com a autor, o podem treballar conjuntament.

  • Per què és útil: un editing és un procés de treball que es fa sobre textos de ficció i no-ficció que requereixen d’un fil conductor que inclou molts elements que han d’enllaçar-se entre si de manera amena per al lector. Quan el text ha passat el procés de correcció de taula, ja estarà llest per ser imprès.

Què puc corregir per a tu: Novel·les, contes, poemes, obres de teatre, guions cinematogràfics, guions televisius, guions de ràdio, textos de còmic, treballs o textos acadèmics, treballs de recerca, tesis doctorals, memòries, biografies o històries de vida, informes, manuals d’instruccions o de procediments, discursos, cartes de presentació, currículums, formularis de factures i altres, propostes de pressupostos, plans d’empresa, recull de preguntes freqüents (FAQ), descripcions de producte, publireportatges, receptes, articles per a revistes, articles per pàgines web o blogs, entrevistes, diplomes, recordatoris, àlbums de viatges, àlbums de família, textos per a catàlegs, textos per a publicitat, calendaris, guies turístiques, guies d’excursionisme, llibres de coneixements, llibres de no-ficció…

ALGUN DUBTE?