ASSESsORIA LINGÜÍSTICA

 

Quan el manuscrit ja està en fase de reescriptura o està acabat cal passar a la fase de correcció abans d’abordar l’aventura de la publicació o de l’enviament del text a un concurs literari. Amb el manuscrit a la mà, determinarem si està en fase de correcció d’estil o de correcció ortotipogràfica, o bé podrem optar per treballar conjuntament durant tot el procés fins a donar per tancat el manuscrit mitjançant una correcció completa o editing.

CORRECCIÓ ORTOTIPOGRÀFICA: l’últim pas abans de publicar un text o de passar a la fase de maquetació és la correcció ortotipogràfica. Aquest tipus de correcció lingüística inclou la correcció del text en els aspectes tipogràfics (errors de teclejat), ortogràfics, sintàctics i morfològics puntuals, excés de repeticions de paraules, unificació de criteris, puntuació, majúscules, cursives, abreviatures… tot adequant el text a les últimes normatives lingüístiques. Inclou la revisió de l’índex, glossari i bibliografia perquè estigui ben presentat i es correspongui amb el contingut escrit.

  • Per què és útil: una correcció ortotipogràfica és imprescindible per entregar un text amb cara i ulls, de manera que l’autor/a sigui pres/a com algú professional, que cuida i estima el que ha escrit, amb respecte per la llengua i pels seus lectors. Definitivament, entregar un text amb errors ortogràfics i de teclejat a una editorial o als lectors fa mal efecte. Reduir al màxim el número d’errors d’un text és l’objectiu de tot corrector i de tot escriptor.

EDITING, correcció completa, correcció de taula: aquest tipus de correcció consisteix en la revisió del text (correcció d’estil i correcció ortogràfica i tipogràfica).

Per determinar que cal fer un treball total amb l’autor, abans ens haurem basat en un  informe en què es fa una anàlisi de la trama, de les escenes, dels personatges, dels diàlegs, del ritme narratiu, dels ressorts dramàtics, de la versemblança del text i suggeriments de com corregir els errors. La resolució dels problemes sobre el text la pots realitzar tu, com a autor, o podem treballar conjuntament. Per tant, podem fer un assessorament puntual per encarar la reescriptura i una correcció ortotipogràfica posterior o bé t’acompanyaré en tot el procés de reescriptura a partir de l’informe inicial, et proposaré o et reescriuré les parts del text que no saps com encarar i acabarem el procés amb la correcció ortotipogràfica del text.

  • Per què és útil: un editing és un procés de treball que es fa sobre textos de ficció i no-ficció que requereixen d’un fil conductor que inclou molts elements que han d’enllaçar-se entre si de manera amena per al lector. Quan el text ha passat el procés de correcció de taula, ja estarà llest per ser imprès.

Què puc corregir per a tu: Novel·les, contes, poemes, obres de teatre, guions cinematogràfics, guions televisius, guions de ràdio, textos de còmic, treballs o textos acadèmics, treballs de recerca, tesis doctorals, memòries, biografies o històries de vida, informes, manuals d’instruccions o de procediments, discursos, cartes de presentació, currículums, formularis de factures i altres, propostes de pressupostos, plans d’empresa, recull de preguntes freqüents (FAQ), descripcions de producte, publireportatges, receptes, articles per a revistes, articles per pàgines web o blogs, entrevistes, diplomes, recordatoris, àlbums de viatges, àlbums de família, textos per a catàlegs, textos per a publicitat, calendaris, guies turístiques, guies d’excursionisme, llibres de coneixements, llibres de no-ficció…

ALGUN DUBTE?