ESCRIPTURA

Escric els textos que necessitis en funció de la documentació que m’aportis o de les premisses que em marquis, adequats al tipus de públic al que vols arribar, al llibre d’estil sobre el qual treballes i a la finalitat mateixa del text.

Què puc escriure per a tu: Novel·les, contes, obres de teatre, guions cinematogràfics, guions televisius, guions de ràdio, textos de còmic, treballs o textos acadèmics, treballs de recerca, tesis doctorals, memòries, biografies o històries de vida, informes, manuals d’instruccions o de procediments, discursos, cartes de presentació, currículums, formularis de factures i altres, propostes de pressupostos, plans d’empresa, recull de preguntes freqüents (FAQ), descripcions de producte, publireportatges, receptes, articles per a revistes, articles per pàgines web o blogs, entrevistes, diplomes, recordatoris, textos per a catàlegs, textos per a publicitat, guies turístiques, guies d’excursionisme, llibres de coneixements, llibres de no-ficció…

Tens alguna pregunta? Vols més informació?