Informe de lectura

Llegeixo el teu original, tant de ficció com de no-ficció i en faig un informe, fins a 10 pàgines, en el que t’indico els punts forts i dèbils del text, si hi ha aspectes a millorar, quins errors són més evidents i caldria treballar, quins personatges són interessants i quins podrien ser eliminats (en el cas de text de ficció), si li cal una correcció d’ortografia i tipografia o d’estil i per què, i a quin públic podria interessar, i per tant, a quin tipus d’editorial es podria enviar el text perquè fos llegit. També et faig una sinopsi i un resum del text perquè comprovis si el que tu pretens explicar és el que un lector professional destacaria, i per tant, si s’entén el que vols dir.

  • Per què és útil: un informe de lectura professional és la primera fase de treball que es realitza en qualsevol editorial i serveix perquè l’editor decideixi comprar o no el text. Saber quins són els punts forts i dèbils del teu manuscrit original et servirà per ser conscient de les possibilitats del teu text, i per orientar-te sobre si es pot millorar i de quina manera.

Si vols més informació, clica aquí