Tarifes

TARIFES

INFORME DE LECTURA:

-0 a 100 pàgines: 50€

-101 a 200 pàgines: 95€

-201 a 250 pàgines: 120 €

-251 pàgines o més: 120€ + 20€ per cada 50 pàgines o fracció.

CORRECCIÓ:

-correcció ortotipogràfica:

-fins a 30 pàgines: 0,022€/paraula

-a partir de 31 pàgines: 0,016€/paraula

-correcció d’estil:

-fins a 30 pàgines: 0,043€/paraula

-a partir de 31 pàgines: 0,022€/paraula

editing o correcció de taula:

-de manera estimativa*,

-correcció d’estil + informe d’editing: 0,043€/paraula

* El preu final dependrà del text, de la feina a fer i del grau d’implicació de treball en la correcció dels errors detectats.

ESCRIPTURA:

-article per a blog: 15€/500 paraules

-text per a web: 12€/300 paraules

-altres textos**:

-de 100 a 200 paraules: 9€

-de 201 a 250 paraules: 12€

-de 251 a 350 paraules: 14€

-de 351 a 500 paraules: 16€

-de 501 a 1000 paraules: 20€

-de 1001 a 1500 paraules: 30€

-1501 o més paraules: 0,026€/paraula.

**Aquests preus són orientatius, i dependran del contingut, de la documentació necessària, de la complexitat requerida i d’altres factors.

TRADUCCIÓ:

-català-castellà: 0,05€/paraula.

-castellà-català: 0,05€/paraula.

→Les tarifes indicades són abans d’impostos.

→Les tarifes indicades poden variar per a casos d’urgència (+20%) i segons la dificultat de la documentació requerida.

→El preu final es marcarà abans de l’inici de la contractació i constarà en el pressupost.

→En termes generals, per a clients particulars, el pagament es farà íntegre abans de la realització de la feina o partit (50% del total abans de l’inici de la feina, 50% en el moment de l’entrega de la feina), segons pacte pressupostat.